Uslovi kupovine – O nama

Uslovi kupovine preko Ascoms doo Niš:

1. O nama

Rešenjem broj BTP 207/2022 APR-a, Registar turizma od 16.09.22. agencija Ascoms doo Niš Palilula obrisana je iz registra turizma i ne bavi se više prodajom turističkih aranžmana.

Ascoms doo Niš Palilula ovim rešenjem ne vrši prodaju turističkih aranžmana kao posrednik i sve ponude na sajtu ne predstavljaju aktuelne ponude.

Informacije iz teksta ispod su bile validne do stupanja na snagu rešenje od 16.09.22 broj BTP 207/2022

Ascoms doo  Niš Palilula agencija je registrovana kao agencija posrednik u prodaji  turističkih putovanja, broj rešenja BTP 765/2020.

Za  ponude na sajtu www.asturs.rs  ima važeće ugovore sa organizatorima putovanja čije aranžmane prodaje i kao ovlašćeni subagent u obavezi je da nudi i prodaje turističke aranžmane pod istim uslovima kao i organizator istih(cene, opis smeštaja, aktuelni popusti…).
Privredno društvo Ascoms doo Niš – Palilula
Matični broj: 21051764 PIB: 108707548
Šifra delatnosti: 7911
Ž.R. Unicredit  banka 170-0030023282000-72

Ascoms doo Niš – Palilula turistička agencija
Mokranjčeva 81, loka 1
tel.: 018/238-963, 018/305 – 305,  065/81-44-715,  fax: 018/238-963
mailto: astursnis@gmail.com
www.asturs.rs

2. Rezervacije
Rezervacije putovanja se obavljaju elektronskim putem, preko sajta www.asturs.rs Asistencija pri rezervisanju je dostupna putem telefonskog call centra na broju +381 18 305 305 i na adresi : Mokranjčeva 81, lokal 1.
Nakon prijema rezervacije , proveravaju se slobodni kapaciteti. Ukoliko ima slobodnih kapaciteta Korisniku (nosiocu rezervacije) prosledjujemo Ugovor i profakturu za uplatu rezervacije kako je programom putovanja definisano od strane Organizatora putovanja.
Ukoliko nema slobodnih kapaciteta za upućenu rezervaciju, Korisniku ćemo poslati ponudu slobodnih kapacita za istu ili sličnu destinaciju. Ukoliko je Korisnik saglasan sa novom ponudom biće izvršena rezervacija. Korisnik nije u obavezi da prihvati novu ponudu, u tom slučaju poslata rezervacija će se smatrati nevažećom.

3. Uplate i Ugovor o putovanju
Rezervacija postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem “Ugovora”  u elektronskoj formi, shodno Zakonu o elektronskoj trgovini (dalje: Ugovor) i uplatom akontacije koja je propisana uz svaku ponudu putovanja i navedena u Ugovoru. Ostatak ugovorene cene, ako drugačije nije ugovoreno, plaća se 15 dana pre početka putovanja. Ukoliko putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao. Potpisivanjem Ugovora o putovanju od strane jednog putnika smatra se da su svi ostali putnici iz ugovora prihvatili ove Uslove i da se uplata akontacije vodi kao uplata za sve putnike (a ne samo za jednog određenog putnika).

4. Vaučer za smeštaj i karte za putovanje
U slučaju putovanja organizovanog grupnog putovanja  sa uključenim smeštajem i uključenom uslugom prevoza vaučer se ne izdaje jer je putnik u grupi koja ima pratioca organizatora putovanja a na destinaciji predstavnika koji je zadužen za smeštaj i informisanje putnika i nalazi se na listi putnika organizatora putovanja. Ukoliko prevoz nije uključen u aranžman Vaučer će putniku biti dostavljen elektronskim putem najkasnije 24 sata pre početka aranžmana. U slučaju da putnik kod jednog organizatora ima uplaćen smeštaj a kod drugog samo uslugu prevoza Vaučer za smeštaj će putniku biti dostavljen najkasnije 24 sata pre početka aranžmana elektronskim putem.

5. Otkazivanje rezervacije i reklamacije
Otkazivanje rezervacije, reklamacije i rok isporuke vaučera zavisi od konkretno izabrane ponude i propisani su u Opštim uslovima putovanja organizatora koji su sastavni deo Ugovora.
Prilikom otkazivanja i reklamacije potrebno je kontaktirati agenciju Ascoms.
Centar za rezervacije astursnis@gmail.com
+381 18 238 963
Lice za reklamaciju: Maja Vidić

6. Uputstvo za plaćanje
Korisnik aranžman može plaititi:

Gotovinom – u našoj poslovnicma
Uplatnicom – u bilo kojoj pošti ili banci
E-banking nalogom
Preko firme (po fakturi)
NOVO – online plaćanje platnim karticama. Više o tome pročitajte na našoj strani –
POLITIKA PRIVATNOSTI I NAČIN PLAĆANJA
Korisnik plaćanje može obaviti odjednom (100%) ili prvo uplatom minimalanog iznosa uplate koji je propisan, a ostatak naknadno. Rok za isplatu aranžmana naznačen je na svakoj ponudi. Izbor načina plaćanja se nalazi na stranama procesa rezervacije.

7. Rokovi
Rok za uplatu je 24 sata od dostave Ugovora i predračuna za uplatu koji će Korisniku biti dostavljen od strane Centra za rezervacije Ascoms-a. Rok za dostavljanje Ugovora je 24 sata od rezervacije. Ukoliko je rezervacija obavljena tokom vikenda, rok za dostavljanje Ugovora je 48 sati. Zbog velikog interesovanja za aranžmane, ni hotel ni organizator putovanja ne dozvoljavaju zadržavanje mesta (rezervacije) duže od 24 sata. U slučaju da izostane uplata Korisnika, sledeći zainteresovani kupac će biti obavešten da je aranžman slobodan. U slučaju specijalnih ponuda, last minute i first minute ponuda, rok za plaćanje može biti i kraći.
U slučaju kašnjenja u izmirivanju obaveza Korisnika, Organizator može smatrati da je Korisnik otkazao ugovor u skladu sa Opštim uslovima putovanja Organizatora o čemu će odmah izvestiti Korisnika elektronskim putem na e-mail adresu koju je u ovom ugovoru naznačio.

8. Prava i obaveze
Putnici koji su strani državljani ili ne poseduju novi biometrijski pasoš republike Srbije dužni su da se sami raspitaju o viznom režimu zemlje u koju putuju i pribave dokumente koji su potrebni. Ascoms ne snosi odgovornost za obaveštenje putnika koji ne poseduju novi biometrijski pasoš Republike Srbije o viznom režimu države u kuju putuju.
U slučaju očigledne računske ili štamparske greške Ascoms-a ima pravo da raskine Ugovor. U tom slučaju Korisnik ima pravo da izabere drugi aranžman ili traži povraćaj uplaćenog novca.
Asturs ima pravo da raskine Ugovor ukoliko se posle uplate ispostavi da traženi aranžman više nije dostupan. U tom slučaju Korisnik ima pravo da izabere drugi aranžman ili traži povraćaj uplaćenog novca.
Ascoms zadržava pravo izmene Uslova kupovine bez prethodne najave o izmeni.

9. Odgovornost
Turistička agencija Ascoms je odgovorna za dostavljanje Korisniku (nosiocu rezervacije) svih potrebnih informacija do početka kupljenog aranžmana. Onog momenta kada aranžman počne, kada korisnik uđe u autobus/avion ili stigne na ugovorenu destinaciju, svu odgovornost preuzima organizator putovanja.

10. Poverljivost i sigurnost podataka
Zaštita privatnosti Korisnika jedan je od prioriteta turističke agencije Ascoms. Podaci koje Korisnik dostavlja će biti korišćeni isključivo za potrebe uspešne organizacije putovanja. Podaci mogu biti dostavljeni putem formulara, pozivom Centra za rezervacije +381 18 305 305 ili dolaskom u naše poslovnice

Svi podaci koje Korisnik daje su poverljivi i biće korišćeni isključivo za obradu rezervacije od strane Ascoms-a., Organizatora i drugih privrednih subjekata koji u cilju realizacije rezervacije imaju zaključene ugovore sa Organizatorom, sa čim je Korisnik saglasan. Korisnik je dužan da na zahtev sajta dostavi sve informacije neophodne da bi se putovanje realizovalo (brojeve pasoša, datume rođenja, tačna imena svih putnika i druge informacije koje zahteva Organizator).
Ascoms prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.
Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Ascoms-u (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

11. Povraćaj novca
U slučaju povraćaja sredstava kupcu uplaćenih putem uplatnice, e-banikinga, platnim karticama u poslovnicamaili po fakturi, Ascoms je u obavezi da novac vrati isključivo na račun kupca koji je pismeno dostavljen.

Ovi Uslovi kupovine važe od 31.12.2020.

Uslovi kupovine su elektronski i važe bez pečata i potpisa.

Turistička agencija Ascoms

preloader