Kontakt

Privredno društvo Ascoms DOO  Niš – Palilula, turistička  agencija

Sedište Privrednog društva Ascoms DOO – Mokranjčeva 81, lokal 1, 18000 Niš

PIB 108707548
MB 21051764
OTP 53/2020, kategorija A 20
Poseduje garanciju putovanja broj POL-00432668 osiguravajaće kuće Sava Neživotno osguranje u visini od 200.000,00 € rok važenja 23.01.-01.10.2020. godine kao i depozit u iznosu od 2.500,00€ na svom računu u Unicredit banci.
Ž.R. 170-0030023282000-72, Unicredit Banka

Radno vreme

Radnim danima od 10.00 – 15.00, subotom i nedeljom ne radi

SUBOTOM DEŽURNI TELEFON: 065/81-44-715


Telefoni: 018/238-963,  018/305-305, 065/81-44-715

Fax: 018/238-963

E-mail: astursnis@gmail.com

www.asturs.rs