Rim – avionom iz Niša!!! Letovi tokom cele godine! Ponude na 3 i 4 noćenja!!! VEĆ OD 179€

RIM AVINOM IZ NIŠA OD 170€

RIM AVIONOM IZ NIŠA 
4 dana / 3 noćenja avionom     5 dana / 3 noćenja
Polasci: tokom cele godine

Specijalne ponude na osnovu trenutnih cena avio kompanije i smeštaja:

Cenovnik od 12.09.2019.

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
– Povratni avionski prevoz na relaciji Niš – Rim – Niš avio kompanijom Air Serbia, sa uračunatim aerodromskim taksama

– Ručni prtljag dimenzija 55cm x 40cm x 20cm, maksimalne težine do 8 kg

– Smeštaj u odabranom smeštajnom objektu na bazi 3 noćenja u hostelu, odnosno na bazi 3 noćenja sa doručkom (švedski sto) u hotelu (hostel-višekrevetne spavaone sa zajedničkim kupatilom, hotel-standardne sobe sa sopstvenim kupatilom)

– Troškove organizacije putovanja.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
– Individualan transfer aerodrom – hotel – aerodrom

– putno zdravstveno osiguranje

– Obrok i piće na letu

– Boravišnu taksu

PROGRAM PUTOVANJA

PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan NIŠ – RIM Čekiranje za let Niš – Rim dva sata pred poletanje aviona sa niškog aerodroma Konstantin Veliki. Let na relaciji Niš – Rim i sletanje na aerodrom Fiumicino. Po sopstvenom izboru putnika odabir individulnog transfera do smeštajnih jedinica. Smeštaj u hotelu ili hostelu. Slobodno vreme.  Ovaj grad odlikuje velika ponuda za turiste počev od mnoštva znamenitosti grada koje obavezno treba posetiti do odličnog noćnog života, kulturnih dešavanja kao i nezaobilaznog šopinga. Noćenje u hotelu ili hostelu.
2. 3. dan Rim  / 2. 3. 4. dan Rim Boravak putnika u hotelu ili hostelu na bazi odabrane usluge. Tokom slobodnog vremena preporučujemo posetu nekih od najvažnijih znamenitosti grada kao Vatikan i Sikstinska dvorana, Koloseum, trgovi ( Venecija, Navone, španski trg, trg Svetog Petra, Fontana di Trevi…)
4. dan RIM – NIŠ  /  5. dan RIM – NIŠ Boravak putnika u hostelu/hotelu na bazi odabrane usluge. Napuštanje hostela/hotela. Individualan transfer na aerodrom Fiumicino. Polazak aviona za Niš. (Kraj usluga)
Program je individualan. Realizacija bez vodiča

ARANŽMAN OBUHVATA
CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
– Povratni avionski prevoz na relaciji Niš – Rim– Niš Aer serbia avio kompanijom
– Ručni prtljag dimenzija 55cm x 40cm x 20cm, maksimalne težine 8kg 
– Smeštaj u odabranom smeštajnom objektu na bazi 3 ili 4 noćenja u hostelu
– Troškove organizacije putovanja.
ARANŽMAN NE OBUHVATA
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
– Individualan transfer aerodrom – hotel – aerodrom putno zdravstveno osiguranje
– Čekirani prtljag od 23kg
– Obrok i piće na letu
– Boravišnu taksu
NAČIN PLAĆANJA
DOPLATE: -Za 1/1 sobu na upit
-Čekirani prtljag 20kg 25 -40 EUR po pravcu, (plaća se prilikom rezervacije i cena zavisi od avio kompanije) ***Nakon rezervacije i uplate, doplata za prtljag se može izvršiti po višoj tarifi, zato preporučujmeo da klijenti količinu prtljaga rezervišu prilikom uplate rezervacija. U cenu aviokarte nije uračunat obrok ili piće u avionu. Moguće uz doplatu tokom leta.
NAČINI PLAĆANJA:
– aranžman se plaća u celosti prilikom rezervacije kako bi postigli najniže cene
– ukoliko postoji mogućnost da se kroz hotelski rezervacioni sistem hotel samo rezerviše i plati do određenog naznačenog datuma biće ponuđen i takav način plaćanja
– plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS-a na dan plaćanja
NAPOMENE
NAPOMENE:
– Cenovnici su rađeni na bazi osnovne tarife avio kompanije . U slučaju da po navedenoj tarifi ne postoji raspoloživih mesta, putniku se mogu ponuditi cene drugih tarifa koje se doplaćuju.
– Kompanija Air Serbia primenjuje posebne uslove otkazivanja odnosno karta kupljena po ekonomskoj i promotivnoj tarifi nije podložna promeni niti se može refundirati kao ni aerodromoske takse.
– Karta se izdaje u roku od 24h od trenutka rezervacije.
– Ponuda smeštaja direktno zavisi od raspoloživih kapaciteta iz rezervacionog kapaciteta. Ukoliko nema slobodnih mesta u navedenim kapacitetima moguće je rezervisati neki drugi uz doplatu. – Sve informacije koje su saopštene usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost.
VAŽNE NAPOMENE
OTKAZ PUTOVANJA: – Ukoliko putnik otkaže putovanje isti je dužan da organizatoru putovanja  nadoknadi realne troškove avionske karte i smeštaja prema pravilima koja nalažu avio kompanija i hotelski rezervacioni sistem. – Avio kompanija primenjuje posebne uslove otkazivanja odnosno kupljena avionska karta nije podložna refundacijama kao ni aerodromske takse te kao takve ne podležu uslovima otkaza i odredbama o naknadi iz člana 11. i 12. Opštih uslova putovanja jer predstavlja STVARNO PRIČINJEN TROŠAK.
– Stvarno učinjeni trošak predstavlja trošak rezervacije smeštaja preko rezervacione hotelske sisteme koji ne dozvoljavaju bilo kakve promene ili refundacije. Ukoliko putnik ima bilo kakav prigovor, potrebno je dostaviti ga hotelu na licu mesta u pismenoj formi. Prigovori koji budu dostavljeni nakon odjave iz hotela, neće biti razmatrane. – Adresa za prijem pisanih reklamacija naznačena u ugovoru o putovanju
NAPOMENE U VEZI AVIO PREVOZA:
– Tačno vreme poletanja određuje avio kompanija. Ukoliko je let večernji ili jutarnji, moguće je ne stići na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe od strane putnika jer Organizator nije u mogućnosti da utiče na red letenja aviokompanije. U nekim smeštajnim kapacitetima moguće je dobiti lanč paket ili hladni obrok. – Putnici su dužni da prilikom rezervacije aranžmana prilože kopiju prve strane važećeg pasoša. Ukoliko se kopije ne prilože od strane putnika, Organizator ne snosi odgovornost za eventualna pogrešna imena istih. Putnici sami snose troškove za štampanje novih karata.
– Avio kompanija zahteva elektronsko čekiranje najkasnije 24 časa pred let.  Isti usluvi čekiranja putnika važe i za let u povratku.
Potrebni podaci iz pasoša za čekiranje:
-Datum rođenja
-Broj pasoša
-Država koja je izdala pasoš
-Datum izdavanja pasoša
-Datum isteka pasoša
-U slučaju ne poštovanja gore navedenih procedura, putnik snosi troškove penala na aerodromu.
OPŠTE NAPOMENE:
– Organizator  zadržava pravo promene pojedinih sadržaja u programu putovanja. – Sve informacije koje su date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. – Putnici su dužni da 2 dana pre putovanja provere tačno mesto i vreme poletanja aviona. – Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika u obavezi su da sve putnike blagovremeno upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
– Putnik je dužan da se sam upozna sa propisanim pravilima ponašanja, kao zdravstvenim, carinskim i graničnim formalnostima zemalja u koje putuju. – U slučaju nepredviđenih objektivnih okolnosti ( kao na primer gužva na granicama, gužva u saobraćaju,i slično) Organizator zadržava pravo promene programa putovanja. – Rok za prijave za aranžman zavisi od popunjenosti kapaciteta na letu i hotelu. – Ukoliko su putnici maloletni i putuju bez pratnje roditelja/staraoca dužni su da prilikom putovanja ponesu sa sobom overenu saglasnost oba roditelja/staratelja. Ukoliko putuju u pratnji samo jednog roditelja, moraju imati overenu saglasnost drugog roditelja/staraoca. – Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr. ) i da sami blagovoremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. – Ukoliko nema dovoljno prijavljenih putnika za realizaciju aranžmana, kranji rok za obaveštenje o otkazu aranžamana je 5 dana pre datuma polaska. – Organizator putovanja  zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama avio kompanije i u zakonom predviđenim slučajevima. – Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. – Aranžman je rađen na bazi od minimum 2 putnika. NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA: – Prijavljivanje u hotelu/hostelu je prvog dana od 14:00 časova, a odjavljivanje poslednjeg dana boravka od 09:00 časova. – Svi smeštai iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. – Svi opisi smeštajnih kapaciteta iz programa putovanja informativnog su karaktera. Organizator putovanja  ne snosi odgovornost ukoliko ima bilo kakvih odstupanja od strane hotela. – Objašnjenje za doručak u hotelima: kontinentalni švedski sto podrazumeva manji izbor namirnicama i pretežno je sladak doručak. Uglavnom je uvršćena internacionalna kuhinja. -U nekim hotelima treći ili četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Izgled i konkretne dimenzije pomoćnih ležajeva zavise od samog smeštajnog objekta i može biti sofa na razvlačenje koja je uglavnom standardne veličine. -Organizator putovanja  ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to to zavisi od recepcije smeštajnog objekta. -Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena okodostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…) – Galaxy Travel zadržava pravo promene hotela iste ili više kategorizacije. – Dodatne hotelske usluge, turističke takse i gradske takse moraju se direktno platiti u hotelu. Organizator nije odgovoran za skrivene hotelske takse i nema kontrolu nad njihovom naplatom. – Putnici će biti smešteni u navedenim ili sličnim hotelima na osnovu raspoloživosti. – U nekim smeštajnim objektima dostupni su dopunski sadržaji uz doplatu kao što su SPA programi, teretana i slično.

 

Asturs ovlašćeni subagent. Organizator OTP 40/2018.

Organizator putovanja je Turistička agencija Galaxy Travel, OTP licenca br. 40/2018. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.