ĐAVOLJA VAROŠ I PROLOM BANJA – jednodnevni izlet sa polaskom iz Niša 02.08.20.

ĐAVOLJA VAROŠ

– Manastir Sv. Nikole Kuršumlija –
– Đavolja Varoš-
– Crkva Preobraženja u Prolom banji –

Nedelja je dan za izlete!

TERMINI: 02.08.20.

 

Cena po osobi: 1.600,00 dinara 
Uračunata je ulaznica za Đavolju Varoš!!!

 

ĐAVOLJA VAROŠ

– Manastir Sv. Nikole Kuršumlija –
– Đavolja Varoš-
– Crkva Preobraženja u Prolom banji –

Nedelja je dan za izlete!

TERMINI: 02.08.20.

Program putovanja:

Polazak u 08.00 časova sa parkinga Tempo – Niš, Bulevar 12. februar. Niš.

Krećemo ka Kuršumliji. Prvi obilazak je Crkva Sv. Nikole u Kuršumliji – najstarija zadužbina velikog župana Stefana Nemanje. Crkva spada u red prototipa Raške škole, pa su tako primetne odlike i vizantijskog – postoje, na primer, sličnosti sa nikejskom Crkvom svete Sofije, zatim carigradskim crkvama i najzad Vlahernskom kapijom – i romaničkog stila – na primer priprata sa dve kule zvonare je sličnog izgleda kao Crkva svetog Trifuna u Kotoru.

Nastavljamo put ka Đavoljoj varoši. Ovaj prirodni spomenik čine dva, u svetu retka, prirodna fenomena: zemljane figure, kao specifični oblici reljefa koji u prostoru deluju vrlo atraktivno, i dva izvora jako kisele vode sa visokom mineralizacijom.

Ova dva u svetu retka prirodna fenomena posmatrana zajedno „Đavolju Varoš“ čine pravim svetskim čudom prirode. Atraktivnost dva neviđena čuda prirode dopunjuju okolni prirodni ambijent koji oko zemljanih figura deluje surovo, skoro mistično, a u širem okruženju živopisno i pitomo, kao i ostaci naselja, stare crkve, groblja i nekoliko zanimljivih rudarskih jama.

Zemljane figure ili kako ih lokalno stanovništvo naziva “kule” su smeštene u dve jaruge podeljene uskom vododelnicom čiji se izvorišni delovi spajaju u jedinstvenu erozivnu čelenku, strahovito razorenu erozivnim procesima. Jaruge takođe imaju čudne nazive: jedna je “Đavolja Jaruga” a druga “Paklena Jaruga”.

Ukupno ima 202 zemljane figure, različitih oblika i dimenzija, visine od 2 do 15 m, širine od 0,5 do 3 m, sa kamenim kapama na vrhu. One nastaju kao rezultat specifičnog erozivnog procesa koji traje vekovima. Figure se obrazuju, rastu, menjaju, skraćuju, postepeno (vrlo sporo) nestaju i ponovo stvaraju. Pod udarom kišnih kapi dolazi do rastvaranja i odnošenja rastresite podloge zemljišta. Međutim, materijal koji se nalazi ispod kamenih blokova biva zaštićen od „bombardovanja“ kišnih kapi i spiranja pa ostaje u terenu u vidu začetnih zemljanih stubova – figura.

Druga prirodna retkost u „Đavoljoj Varoši“ su dva izvora vode čudnih svojstava . „Đavolja voda“ koja se nalazi u neposrednoj blizini zemljanih piramida u „Đavoljoj jaruzi“je hladan i ekstremno kiseli (ph 1.5) izvor sa visokom mineralizacijom (15 g/l vode).

Sadržaj nekih elemenata (aluminijum, gvožđe, kalijum, bakar, nikl, sumpor) je ekstremno visok u odnosu na obične vode za piće, odnosno povećan je za 10 do 1.000 puta. „Crveno vrelo“ je drugi izvor koji se nalazi nizvodno, oko 400 m od prvog na aluvijalnoj terasi, odnsono na ravnom terenu. On je manje kiseo (pH 3,5) i sa nižom opštom minerizacijom (4.372 mg/l vode). Njegova voda se zbog ravnog terena razliva u veoma tankom sloju i otiče u korito obližnjeg Žutog potoka. Zbog oksidacije gvožđa koga voda sadrži u velikim količinama stvara se crvena terasa lepezastog oblika koja u prostoru deluje veoma atraktivno.

Čudno izvajane a još čudnije poređane zemljane figure, divljina erozivne čelenke, voda čudnoga ukusa i mirisa, mistika i tajanstvenost koju stvaraju zvučni efekti dok duva vetar utacali su na maštu lokalnog stanovništva da lokalitetu da naziv „Đavolja Varoš“. a sve ove čudne prirodne pojave objašnjava legendama koje je vekovima izmišljao.

Nastavljamo put ka Prolom banji. Ko želi može ostati i uživati u čarima Prolo banje. Deo grupe se upućuje da obiđe Crkvu Preobraženja Gospodnjeg koje se nalazi se na vidikovcu preko puta hotela Radan. Do nje se stiže preko atraktivnog pešačkog mosta. Izgrađena je 2013. godine, uz blagoslov Patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja. Sa ovog vidikovca se pruža veličanstven pogled na celu banju. Ispod crkve se stepenicama stiže do Etno krčme, a dalje pešačkom stazom do crkve Lazarice.

Planirani povratak za Niš je oko 19.00 časova

Cena po osobi: 1.600,00 dinara 
Uračunata je ulaznica za Đavolju Varoš!!!

 

Cena aranzmana uključuje :

– prevoz turističkim autobusom 60 do 80 sedišta na datoj relaciji  (AC, CD-DVD oprema)
– troškove organizacije
– usluga vodiča / pratioca grupe
– Ulaznicu za lokalitet Đavolju Varoš

Cena aranzmana ne uključuje :
– lične troškove putnika

Način plaćanja:
– u celosti prilikom rezervacije

Program je rađen na bazi minimuma od 55 putnika.
Napomena: U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Napomena: raspored sedišta se vrši po redosledu prijavljivanju putnika. Ukoliko putnik želi da izabere određeno sedište cena doplate je 1000,00 dinara po osobi / sedištu.

Program putovanja br 1 od 27.06.2020.

Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja organizatora agencije Ascoms doo Niš Ogranak Asturs, licenca OTP 53/2020 kategorija A 20, izdata od Agencije za privredne registre od 30.01.2020. godine.
Za jednodnevne izlete se ne izdaje garancija putovanja.

 

Slike preuzete sa sajta https://www.djavoljavaros.com/