Kapadokija – Velika Turska tura: Troja-Kušadasi-Efes-Pamukale-Konja-Kapadokija-Ankara-Istanbul, termin 26.04.-05.05.2019. od 299€!!!

Kapadokija  od 299€!!!
Velika Turska tura 26.04.-05.05.2019.

Kapadokija –
Velika Turska tura: Troja-Kušadasi-Efes-Pamukale-Konja-Kapadokija-Ankara-Istanbul,
termin 26.04.-05.05.2019. od 299€!!!, Busom iz Niša

Program putovanja:
1.dan (26.04.): NIŠ-ČANAKALE

Polazak iz Niša oko 16:00h (o tačnom vremenu i mestu polaska raspitati se u agenciji dva dana pred put). Vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora i radi regulisanja graničnih formalnosti. Noćnja vožnja kroz Bugarsku i Tursku do neke od luka na evropskoj strani Dardanela, moreuza koji razdvaja Evropu od Azije.

2.dan (27.04.): ČANAKALE-TROJA -KUŠADASI

Prelazak trajektom do luke Čanakale na azijskoj strani, jedinstveni doživljaj svitanja na Dardanelima. Slobodno vreme u Čanakalama, mogućnost fakultativnog izleta do Troje, arheološkog lokaliteta koji je opevan u Homerovoj Ilijadi. Nakon obilaska nastavak putovanja do Kušadasija (oko 400km). Po dolasku u Kušadasi smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Večera. Noćenje

3.dan (28.04.): KUŠADASI-EFES-KUŠADASI

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog izleta do Efesa i kuće Bogorodice Marije. (oko 25km). Efes je antički grad u kome se nalazi jedno od sedam svetskih čuda-Artemidin hram. Kuća Bogorodice Marije se nalazi na brdu iznad Efesa, na nekih 500m visine. Skromna kuća predstavlja mesto gde se Devica Marija sklonila po sinovljevoj smrti, mesto na koje je po predanju doveo apostol Jovan. Smatra se da je ovde i umrla, ali se mesto smrti nigde tačno ne spominje, jer se njeno telo po hrišćanskoj mitologiji uspelo na nebo. U legendama, ova kuća se vezuje i za boravk apostola Pavla. Religijski je i hodočasnički centar. Obilazak lokaliteta sa vodičem. Povratak u Kušadasi u popodnevnim časovima. Slobodno vreme. Večera. Noćenje

4.dan (29.04.): KUŠADASI-PAMUKALE

Doručak. Napuštanje hotela. Polazak ka Pamukalama (oko 250km). Po dolasku u Pamukale smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, mogućnost fakultativnog razgleda Pamukala sa vodičem, poseta antičkom gradu Hierapolisu i Kleopatrinom kupatilu. Slobodno vreme. Večera. Noćenje

5.dan (30.04.): PAMUKALE-KONJA-KAPADOKIJA

Doručak. Napuštanje hotela, polazak za Konju (oko 400km), grad vrtećih derviša, jedan od najčuvenijih i ujedno najtradicionalnijih gradova Turske poznat kao religiozni centar Seldžučkog carstva. Razgled grada sa vodičem, poseta muzeju Melvane (muzej velikog islamskog mislioca). Nastavak putovanja za Kapadokiju (oko 300km). Po dolasku u Kapadokiju smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Večera. Noćenje

6.dan (01.05.): KAPADOKIJA

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, mogućnost fakultativnog celodnevnog obilaska Kapadokije sa vodičem: Tvrđava Uçhisar (stena oblikovana od strane prirode u tvrđavu, a korišćena od strane ludi, smeštena na vidikovcu sa pogledom na čitavu Kapadokiju), Goreme open air muzeja, dolina Zelve. Slobodno vreme. Večera. Noćenje

7.dan (02.05.): KAPADOKIJA

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Fakultativno letenje balonom iznad oblasti Kapadokije (jedinstven i magičan doživljaj po kome je Kapadokija prepoznatljiva svuda u svetu, biće to nešto o čemu ćete dugo pričati). Slobodno vreme ili fakultativni obilazak podzemnog grada Derinkuyu sa ulaznicama (ranohrišćanski grad pod zemljom koji je služio za skrivanje od opasnosti, kapacitet ovog neverovatnog grada je čak 3000 ljudi, a u nemu se mogu videti i ostaci prvih crkava). Večera. U večernjim časovima fakultativno odlazak na tursko veče (muzičko – plesni program koji obuhvata demonstracije tradicionalnih plesova iz različitih delova Turske, sa večerom i neograničenom konzumacijom pića). Povratak u hotel. Noćenje

8.dan (03.05.): KAPADOKIJA-ISTANBUL

Doručak. Napuštanje hotela, polazak za Istanbul sa pauzom na jezeru Tuz Golu, drugo po veličini slano jezero u Turskoj, prirodno stanište flamingosa, koje vrlo često presuši u letnjim danima. Usputno svraćanje u Ankaru radi posete mauzoleju Kemala Ataturka. Dolazak u Istanbul u popodnevnim časovima, panoramsko razgledanje grada (autobusom) sa vodičem: Valensov akvadukt, Galata most, Galata kula, Taksim, Dolmabahče palata… Smeštaj u hotel. Noćenje

9.dan (04.05.): ISTANBUL

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, mogućnost fakultativnog krstarenje Bosforom i obilazak Vaseljenske patrijaršije. Polazak za Niš u popodnevnim časovima. Vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora i radi regulisanja graničnih formalnosti.

10.dan (05.05.): NIŠ

Dolazak u Niš u prepodnevnim časovima. Kraj usluga

FIRST MINUTE CENA ARANŽMANA 299€ DO 31.01.2019.
Cena važi za uplatu u celosti pri rezervaciji

Cena aranžmana za upatu rezervacije 40%, ostatak na rate – 329€

Cena aranžmana obuhvata:

-prevoz autobusom na navedenim relacijama prema programu putovanja

-smeštaj u hotelima:

3* lokalne kategorizacije na bazi 2 polupansiona u Kušadasiju

4* na bazi 1 polupansiona u Pamukalama

3* na bazi 3 polupansiona u Goreme ili okolini

3* na bazi 1 noćenja sa doručkom u Istanbulu

-posetu Mevlana muzeju u Konji

-poseta Ataturkovom mauzoleju u Ankari

-usluge lokalnih vodiča na lokalitetima

-usluge turističkog vodiča/ pratioca tokom putovanja

-troškove organizacije i realizacije programa putovanja

Cena aranžmana ne obuhvata:

-međunarodno zdravstveno osiguranje

-individualni troškovi putnika

-ulaznice za individualna razgledanja koja nisu obuhvaćena programom

-karte za gradski prevoz na destinacijama

-fakultativne izlete:

– poseta Troji 10€ po osobi

– poseta Efesu i kući Bogorodice Marije 30€ po osobi

– razgled Pamukala 15€ po osobi

-razgled Kapadokije (poseta Muzeju Open air-Gorem u Kapadokiji, Uçhisar tvrđavi i dolini Zelve)–35 € po osobi

– poseta podzemnom gradu Derinkuju – 15 € po osobi

– tursko veče u Kapadokiji – 25 € po osobi

– letenje balonom nad Kapadokijom (u ranim jutarnjim časovima)-140 € po osobi

– krstarenje Bosforom, obilazak Vaseljenske patrijaršije-20€ po osobi

Napomena u vezi fakultativnih izleta: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezida prihvate.

NAČIN PLAĆANJA:

FIRST MINUTE cena aranžmana važi za uplatu u celosti pri rezervaciji
Redovna cena aranžmana podrazumeva sledeće načine plaćanja:
40% od ukupne cene aranžmana pri rezervaciji, ostatak duga najkasnije 10 dana pre početka aranžmana
40% od ukupne cene aranžmana pri rezervaciji, ostatak duga u ratama gde je poslednja rata najkasnije 10 dana pre početka ranžmana
uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po efectiva prodajnom kursu Banca Intesa
Zapoćeti način plaćanja se ne može menjati. U slučaju promene na monetarnom tržištu , kao i promenama u cenama prevoznika , konzularnih predstavništva i osiguravajućih društava , agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.

VAŽNA NAPOMENA: Za putovanje u Tursku putna isprava/pasoš mora važiti najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja!!!

KALKULACIJA JE RAĐENA NA 60 PLATEŽNIH PUTNIKA, MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 60. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PRIJAVLJENIH PUTNIKA AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO POVEĆANJA CENE ILI SPAJANJA SA DRUGOM AGENCIJOM. U SLUČAJU OTKAZA OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT. ACADEMIA JUST 2 TRAVEL D.O.O NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJEO PROGRAMU PUTOVANJA

VAŽNA NAPOMENA: NAVEDENA VREMENA SU PODLOŽNA PROMENAMA USLED NEPREDVIĐENIH OKOLNOSTI NA PUTU. TAČNO VREME POLASKA ĆE BITI POTVRĐENO OD STRANE AGENCIJE DAN PRED PUT. TAČNA IMENA HOTELA ĆE BITI OBJAVLJENA 5 DANA PRED PUT.

Asturs ovlašćeni subagent. Organizator licenca OTP 62/2018.

Asturs ovlašćeni subagent. Organizator  Academia Just 2 Travel licenca OTP 62/2018.