MANASTIR TUMANE – GOLUBAC – SREBRNO JEZERO Jednodnevni izlet 03.10.2020.

MANASTIR TUMANE – GOLUBAC – SREBRNO JEZERO
Jednodnevni izlet
03.10.2020.

MANASTIR TUMANE – GOLUBAC – SREBRNO JEZERO
Jednodnevni izlet
03.10.2020.

Program putovanja:

Polazak iz Niša u ranim jutarnjim časovima. Vožnja autoputem pa preko Požarevca i Golubca do manastira Tumane. Za manastir Tumane se vezuju puno tajni i čudotvornih dela. Slobono vreme u manastirskom kompleksu.
Odlazak do Golubca i slobodno vreme u ovom gradiću na Dunavu ili fakultativna vožnja brodićem i razgledanje Golubačkog grada (Golubačke tvrđave) sa Dunava uz priču lokalnog vodiča (Vožnja traje oko 30 minuta, minumum 10 prijavljenih za vožnju brodićem, ako je veća grupa onda se deli na više manjih grupa; Vožnja brodićem zavisi od vremenskih uslova, ako budu nepovoljni vremenski uslovi, vetar i talasi onda se vožnja ne realizuje). Nastavak puta do Srebernog jezera. Dolazak na Srebreno jezero, veštačko jezero koje je nekada prestavljalo rukavac Dunava. Razgledanje jezera. Slobodno vreme. Polazak za Niš. Vožnja sa usputnom pauzom radi odmora. Dolazak u Niš u večernjim časovima.

Napomena: pri prijavi za putovanje putnik se izjašnjava i za vožnju brodićem kako bi blagovremeno imali brojno stanje i rezervisali brodić.

CENA ARANŽMANA: 1.800,00 DINARA PO OSOBI

ARANŽMAN OBUHVATA:
– prevoz autobusom na navedenoj relaciji
– organizaciju puta
– obilazak manastira Tumane
– usluge vodiča

ARANŽMAN NE OBUHVATA
• vožnja brodićem sa razgledanjem Golubačkog grada sa Dunava – 500 dinara
• Individualne troškove

Minimalni broj putnika za realizaciju aranžmana 40 plativih putnika

Ascoms doo ovlšćeni subagent. Organizator putovanja licenca OTP 171/2020, kat A 25.

Ascoms doo ovlšćeni subagent. Organizator putovanja licenca Niturs OTP 171/2020, kat A 25.