Beč avionom iz Niša od 140€!!! 4 dana 3 noćenja, Beč avionom iz Niša, Putovanje za Beč tokom cele godine!

Beč avionom iz Niša 
4 dana 3 noćenja, Beč avionom iz Niša

PROGRAM PUTOVANJA – 4 dana / 3 noćenja

1. dan NIŠ – BEČ
Dolazak na aerodrom Konstantin Veliki -Niš dva sata pre poletanja aviona. Čekiranje za let i sletanje na aerodrom U Beču Vienna airport (VIA).
Po sopstvenom izboru putnika odabir individulnog transfera do smeštajnih jedinica.
Smeštaj u hotelu ili hostelu (izbor prilikom rezervacije aranžmana).
Slobodno vreme za individualne aktivnosti.
Noćenje u hotelu ili hostelu – po ugovorenom aranžmanu

2., 3.dan Beč
Boravak putnika u hotelu ili hostelu na bazi odabrane usluge po ugovorenom aranžmanu
Tokom boravka u Beču individualno planiranje obilazaka znamenitosti.

4. dan Beč – Niš
Napuštanje hostela/hotela.
Individualan transfer na aerodrom Vienna aiport.
Polazak aviona za Niš. (Kraj usluga)

Program je individualan. Realizacija bez vodiča ili pratioca.

Termin putovanja Cena po osobi 1/2 sobi
28.02.-02.03.20. Hotel  Roomz Vienna Gasometer 4*                                                     od 140€
05.04.-08.04.20. Hotel Novum Hotel Congress Wien am Hauptbahnhof 4*          od 160€
19.04.-22.04.20. Hotel Novum Hotel Congress Wien am Hauptbahnhof 4*          od 160€
26.04.-29.04.20. Hotel Arion Cityhotel Vienna 4*                                                            od 150€
10.05.-13.05.20. Hotel Arion Cityhotel Vienna 4*                                                             od 155€

***Cene u tabeli su na osnovu trenutno raspoloživih cena avio karata i hotela iz hotelskog rezervacionog sistema. Molimo vas da pre rezervacije proverite cene u agenciji (pozivom, dolaskom, emailom).
*** Po zahtevu se može izraditi ponuda za neki drugi termin osim ponuđenog.

Cena u tabeli je po osobi u ½ sobi na bazi noćenja sa doručkom.
**Ukoliko putuju 3 ili više osoba kao i porodice sa decom (zahtev za 1/3 sobom , ¼ sobom) biće ponuđeni raspoloživi kapaciteti hotela iz rezervacionog sistema.

Cena aranžmana sadži:
– avio prevoz na relaciji Niš -Beč – Niš Wizzair-om
– aerdromske takse
– ručni prtljag dimenzija: 40x30x20xcm, maksimalne težine do 10kg / po putniku
– smeštaj u hostelu / hotelu (odabranom smeštajnom objektu), 3 noćenja na bazi noćenja sa doručkom
– troškove kupovine avio karata (čekiranja) i hotela

Cena aranžmana ne sadrži:
– individualni transfer aerodrom – hotel – aerodrom
– individualno putno zdravstveno osiguranje
– dodatni čekirani prtljag
– obrok i piće na letu
– boravišna taksa

Doplate:
– doplata za 1/1 sobu – samo na
– doplata za dodatni čekirani prtljag 10kg / 15kg / 20kg / 23kg – na osnovu zvanične tarife avio kompanije Wizzar-a u trenutku rezervacije
– doplata za obroke u hotelu po izboru (ručak, večera) ukoliko hotel pruža tražene usluge

Način plaćanja:
Cene su izražene u eurima, plaćanje po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan plaćanja aranžmana:
– 100% prilikom rezervacije

Plaćanje se može izvšiti:
1. gotovinski
2. platnim karticama (Visa, Master, Maestro, Dina)
3. Po profakturi izdatu – plaćanje u banci, pošti, menjačnici ili e-bankingom
4. ONLINE plaćanje – brzo i bezbedno, plaćanje platnim karticama: Visa, Master, Maestro
*Na mail dobijate iznos za plaćanje kao i link za plaćanje preko security strane Unicredit banke.
Detaljne informacije o ovom načinu plaćanja pročitajte na našem sajtu

NOVO -Online plaćanje platnim karticama preko sajta Asturs agencije

Napomene:
Cena je rađena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife.
Ponuda smeštaja zavisi isključivo od raspoloživosti kapaciteta iz rezervacionog sistema. U slučaju da u navedenim objektima nema mesta moguće je realizovati putovanje uz doplatu.

Za program putovanja pod posebnim uslovima, a vezano za prodaju ekonomskih i promotivnih tarifa avio karata kod avio kompanije Wizzair-a , primenjuju se posebni uslovi otkazivanja, odnosno karta kupljena po ekonomskoj i promotivnoj tarifi ne može se zameniti niti refundirati, kao ni iznos aerodromski taksi.
*Rok za izdavanje potvrde o kupljenoj avio karti je 24h od trenutka rezervacije!

Ponuda smeštaja zavisi isključivo od raspoloživosti kapaciteta iz rezervacionog sistema.
U slučaju da u navedenim objektima nema mesta moguće je realizovati putovanje uz doplatu.

Potrebni podaci iz pasoša za kupovinu i čekiranje (dostaviti slikanu prvu stranu pasoša / slika dobrog kvaliteta zbog čitanja podataka)
-Datum rođenja
-Broj pasoša
-Država koja je izdala pasoš
-Datum izdavanja pasoša
-Datum isteka pasoša
U slučaju ne poštovanja gore navedenih procedura, putnik snosi troškove penala na aerodromu.

Kako je ponuđeni program putovanja za individualno putovanje svaki putnik se mora samostalno informisati o validnosti (važnosti) putnog dokumenta kao i viznom režimu zemlje u koju putuje.
Organizator ne snosi odgovornost za nepoštovanje važnosti putnog dokumenta kao i propusta samog putnika ukoliko se ne informiše o viznom režimu.

Otkaz putovanja:

Po ovom programu putovanja nije moguća zamena putnika ili otkaz avio karata zbog pravila avio kompanije – avio karte se ne mogu refundirati.
Otkazivanje aranžmana povlači troškove 100% – hotel se plaća u celosti kao i avio karte (hotel i avio karte se odmah kupuju a ne rezervišu)

Garancija putovanje se odnosi samo na hotelski smeštaj.
Avio prevoz podleže pravilima avio kompanije i nije predmet garancije putovanja po zakonu o Turizmu i OUP.

Opšte napomene
-Sve informacije koje su date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost.
-Putnici su dužni da 2 dana pre putovanja provere tačno mesto i vreme poletanja aviona.
-Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika u obavezi su da sve putnike blagovremeno upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
-Putnik je dužan da se sam upozna sa propisanim pravilima ponašanja, kao zdravstvenim, carinskim i graničnim formalnostima zemalja u koje putuju.
-U slučaju nepredviđenih objektivnih okolnosti ( kao na primer gužva na granicama, gužva u saobraćaju i slično) Organizator zadržava pravo promene programa putovanja.
-Rok za prijave za aranžman zavisi od popunjenosti kapaciteta na letu i hotelu.
-Ukoliko su putnici maloletni i putuju bez pratnje roditelja/staraoca dužni su da prilikom putovanja ponesu sa sobom overenu saglasnost oba roditelja/staratelja. Ukoliko putuju u pratnji samo jednog roditelja, moraju imati overenu saglasnost drugog roditelja/staraoca.
-Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni I dr. ) i da sami blagovoremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
–Ukoliko nema dovoljno prijavljenih putnika za realizaciju aranžmana, kranji rok za obaveštenje o otkazu aranžamana je 5 dana pre datuma polaska.
-Organizator putovanja Ascoms doo Niš ogranak Asturs zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama avio kompanije Airserbia i u zakonom predviđenim slučajevima.
-Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.
-Aranžman je rađen na bazi od minimum 2 putnika.

Napomene u vezi smeštaja:
– Prijavljivanje u hotelu/hostelu je prvog dana od 14:00 časova, a odjavljivanje poslednjeg dana boravka od 09:00 časova.
– Svi smeštai iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
– Svi opisi smeštajnih kpaciteta iz programa putovanja informativnog su karaktera. Organizator putovanja ne snosi odgovornost ukoliko ima bilo kakvih odstupanja od strane hotela.
-Objašnjenje za doručak u hotelima: kontinentalni švedski sto podrazumeva manji izbor namirnicama I pretežno je sladak doručak. Uglavnom je uvršćena internacionalna kuhinja.
-U nekim hotelima treći ili četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Izgled i konkretne dimenzije pomoćnih ležajeva zavise od samog smeštajnog objekta i može biti sofa na razvlačenje koja je uglavnom standardne veličine.
-Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to to zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
-Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena okodostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)
– Organizator putovanja zadržava pravo promene hotela iste ili više kategorizacije.
-Dodatne hotelske usluge, turističke takse i gradske takse moraju se direktno platiti u hotelu. Organizator putovanja nije odgovoran za skrivene hotelske takse i nema kontrolu nad njihovom naplatom.
-Putnici će biti smešteni u navedenim ili sličnim hotelima na osnovu raspoloživosti.
-U nekim smeštajnim objektima dostupni su dopunski sadržaji uz doplatu kao što su SPA programi, teretana i slično.

NAPOMENE U VEZI AVIO PREVOZA:
-Tačno vreme poletanja  određuje avio kompanija. Ukoliko je let večernji ili jutarnji, moguće je ne stići na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe od strane putnika jer Organizator nije u mogućnosti da utiče na red letenja aviokompanije. U nekim smeštajnim kapacitetima moguće je dobiti lanč paket ili hladni obrok.
-Putnici su dužni da prilikom rezervacije aranžmana prilože kopiju prve strane važećeg pasoša. Ukoliko se kopije ne prilože od strane putnika, Organizator ne snosi odgovornost za eventualna pogrešna imena istih. Putnici sami snose troškove za štampanje novih karata.
– Avio kompanija Airserbia je omogućila besplatno čekiranje na aerodromu Konstantin Veliki -Niš. Potrebno je da dođete na aerodrom 2 sata pre leta kako bi se čekirali na šalteru Airserbia i prošli carinsku kontrolu. Organizator se obavezuje da će dostaviti putniku kupljenu avionsku kartu na mail, koju je potrebno da putnik odštampa i ponese sa sobom na aerodrom. Takođe, moguće je da putnik dođe sam u agenciju najkasnije do 24 časa pred let gde može lično podići odštampanu kartu za let. Isti usluvi čekiranja putnika važe i za let u povratku.

Program putovanja br 1 za 07.02.2020. i važi do popune mesta po ponuđenoj tarifi.

Organizator putovanja je turistička agencija Ascoms doo Niš Ogranaka Asturs, licenca OTP 53/2020 kategorija A 20, izdata od Agencije za privredne registre od 30.01.2020. godine.

Ascoms doo Niš Ogranaka Asturs osiguran je Polisom osiguranja za slučaj insolventnosti i radi naknade štete broj POL – 00432668 siguravača Sava neživotno osiguranje a.d.o. koja važi od 23.01.2020.-01.10.2020. kao i propisanim depozitom u iznosu od 2.500,00 eura po zakonu o turizmu.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja
turističke agencije Ascoms doo Niš Ogranaka Asturs koji su sastavno deo prijave putovanja.