Pravila i uslovi korićenje sajta

PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA ASTURS-a

Molimo vas da pažljivo pročitate pravila i uslove korišćenja sajta agencije Asturs Pristupanjem i korišćenjem ovog sajta slažete se sa uslovima i pravilima opisanim u ovom dokumentu. Ukoliko se ne slažete sa ovim pravilima i uslovima, nemojte koristiti sajt. Zabranjeno je koristiti ovaj sajt i bilo koji njegov deo u nezakonite svrhe.

Sajt Asturs zadržava pravo da bez najave promeni pravila i uslove korišćenja.

Politika privatnosti

Asturs se zalaže za očuvanje vaše privatnosti. Sajt neće distribuirati ni prodavati privatne podatke trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika.
Sajt može, u skladu sa zakonom, prikupljati neke podatke o svojim korisnicima, dobijene tokom korišćenja sajta. Ove podatke Asturs može koristi za poboljšanje i prilagođavanje sajta i njegovog sadržaja.
Prikupljene lične podatke, poput email adrese, imena i prezimena, Asturs neće bez dozvole korisnika prodavati i distribuirati. Asturs zadržava pravo korišćenja ovih podataka u slučaju teškog kršenja pravila sajta i nezakonitog korišćenja od strane korisnika koji su napravili prekršaj, a u cilju zaštite oštećenih korisnika.

Vlasnička i autorska prava

Sajt Asturs je isključivo vlasništvo agencije Asturs . Svi posetioci imaju pravo da besplatno koriste sadržaje sajta, sve dok ne krše pravila korišćenja. Sajt Asturs sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera, besplatnih sadržaja  i vezama ka spoljašnjim stranicama. Sve sadržaje posetioci koriste na vlastitu odgovornost i Asturs ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem sajta.
Asturs može koristiti autorske sadržaje koje su poslali korisnici sajta, u okviru samog sajta Asturs,  bez saglasnosti autora i bez novčane naknadne. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta od strane trećih lica, bez dozvole vlasnika autorskih prava i Asturs-a smatra se kršenjem autorskih prava. Ukoliko smatrate da je Asturs ili neko od korisnika sajta povredio vaša autorska prava, molimo da nas o tome obavestite, a sporni sadržaj će, nakon provere, biti uklonjen i po potrebi će biti preduzete druge zakonske mere.

Spoljašnje veze

Sajt Asturs sadrži spoljašnje veze (linkove) ka stranicama izvan sajta. Asturs se ne smatra odgovornim za sadržaje izvan vlastitog sajta.
Zbog velikog obima ponuda koje se nalaze na sajtu Asturs-a može doći i do grešaka u postavljenim cenovnicima ili da je došlo do promena istih od strane organizatora a da Asturs nije bio u mogućnosti da vremenski izvrši izmenu istih. U tom slučaju se izvinjavamo našim Korisnicima  a  ukoliko je izvršena rezervacija po nevažećem cenovniku Korisnik ima pravo da ukoliko ne želi da izvrši rezervaciju po novom cenovniku raskine ugovor. U tom slučaju biće izvršen povračaj uplaćenih sredstava po uslovima kupovine na sajtu Asturs-a.