Doček Nove 2019. Atina već od 125€ - 6 dana / 3 noćenja busom iz Niša!!! Od 29.12. - 03.01.2019., Doček Nove 2019.god. Atina od 125€!!! 6 dana 3 noćenja busom polazak 29.12.-03.01.19, Doček 2019 Atina, hoteli Atina, putovanja 2019 Atina, first minute Doček 2019 Atina, last minute Doček 2019 Atina, Doček 2019 Grčka Atina - ASTURS Turistička agencija Niš
Doček Nove 2019. Atina već od 125€ - 6 dana / 3 noćenja busom iz Niša!!! Od 29.12. - 03.01.2019.

atina 1
Doček Nove 2019. Atina već od 125€ - 6 dana / 3 noćenja busom iz Niša!!!
Od 29.12. - 03.01.2019.

 

PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan |29.12.2018.| MESTO POLASKA – Polazak iz Užica u 16:00 h. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi graničnih formalnosti, odmora i osveženja.
2. dan |30.12.2018.| KALAMBAKA – METEORI – ATINA – Ulazak u Grčku u ranim jutarnjim satima. Dolazak u prepodnevnim satima u živopisni gradić Kalambaka, koji se nalazi u podnožju Meteora. Obilazak jedne od „fabrika ikona“ u podnožju Meteora.Slobodno vreme za odmor ili fakultativni odlazak na Meteore koji predstavljaju skupinu pravoslavnih manastira. Poseta manastirima na Meteorima-lebdećem kamenju, koji su pod zaštitom UNESCO-a. i sa pravom ih mnogi nazivaju osmim svetskim čudom. Panoramni obilazak spomenika kulture od izuzetnog značaja (Veliki Meteori, Sveta Trojica, Varlam ...), sa posetom jednom od manastira. Nastavak puta ka Atini. Dolazak u Atinu u večernjim satima. Smeštaj u hotel. Noćenje.
3. dan |31.12.2018.| ATINA – Doručak. Panoramsko razgledanje grada autobusom: Trg Omonija (najstariji u Atini), Neo-klasične zgrade Nacionalne Biblioteke, Akademije nauka, Univerziteta i starog Parlamenta (sada Nacionalni Istorijski Muzej). Najveći atinski trg Sintagma sa neo-klasičnom zgradom Novog Parlamenta (izvorno je služila kao Kraljevska Palata grčke monarhije do 1924.god., nakon opsežnog renoviranja, od 1936. pa nadalje zgrada Parlamenta). U predvorju se nalazi grob neznanog junaka koga čuvaju Evzoni (predsednička garda) u tradicionalnoj uniformi, ceremonijalna smena straže je svakog sata. Obilazak starog Olimpijskog stadiona, gde su 1896. godine održane prve moderne Olimpijske igre, i Zevsovog hrama (kolosalna gradjevina počela je da se gradi u 5.veku p.n.e., nije završena sve do vladavine rimskog cara Hadrijana u 2.veku). Fakultativni odlazak autobusom do Akropolja gde su remek dela zlatnog doba Atine. Obilazak Akropolja: Propileji (437.- 432.god.p.n.e.), monumentalna vrata Akropolja; Partenon-hram boginje Atine (5.vek p.n.e.); Erehteon, hram jonskog stila (421.-406.god.p.n.e.) sa čuvenim "tremom devica" i 6 ženskih figura (karijatide). Slobodno vreme. DOČEK NOVE GODINE. Noćenje.
4. dan |01.01.2019.| ATINA – PIREJ – VULJAGMENI – GLIFADA – ATINA - Doručak. Slobodan dan ili fakultativni izlet Pirej-Vouliagmeni-Glifada: obilazak najveće grčke morske luke Pirej, šetnja promenadom letovališta Vouliagmeni (ekskluzivno odmaralište na atinskoj rivijeri, takodje i velika marina u kojoj su usidrene prelepe jahte, odlična peščana plaža). Glifada, otmeno i prefinjeno predgradje Atine, letovalište sa predivnom plažom Astir uz koju su mnogobrojne taverne sa specijalitetima grčke kuhinje, kafići. Povratak u Atinu u popodnevnim satima. Slobodno vreme. Fakultativni odlazak na “grčko veče” u taverni na Plaki.Noćenje.
5. dan |02.01.2019.| ATINA – PELOPONEZ – ATINA – Doručak. Napuštanje hotela. Slobodan dan ili fakultativni celodnevni program Argolida (Peloponez) sa polaskom autobusa u 08h. Polazak na Peloponez, vožnja preko Korintskog kanala koji spaja Egejsko sa Jonskim morem. Dolazak u Epidaurus koji je poznat kao mesto rodjenja Apolonovog sina, Asklepija tj. Eskulapa, boga lekarstva. Obilazak pozorišta iz 4.v.p.n.e., čuveno po svojoj izuzetnoj akustičnosti (novčić ispušten u centar pozorišta jasno se čuje kako pada i na vrhu amfiteatra, u poslednjem, 55. redu). Nastavak putovanja i dolazak u Napflion, nekadašnju prestonicu Grčke.Pauza u ovom prelepom gradu na moru. Dolazaku Mikenu, koja je u drugom milenijumu p.n.e. bila jedan od najvažnijih centara grčke civilizacije, te se i ceo taj period grčke istorije naziva mikenskim.Obilazak Atrejeve riznice (najprimitivniji i najstariji pokušaj izgradnje kupole na tlu Evrope) i ulazne kapije Mikene, Lavlja vrata (tako nazvana po dubokom reljefu koji predstavlja dve lavice). Celo arheološko nalazište Mikene je dobro očuvano tako da i danas ruševine "kiklopskih" zidina i palata izazivaju divljenje, naročito ako se ima na umu da su izgradjene hiljadu godina pre spomenika klasične Grčke. Povratak u Atinu u popodnevnim satima. Slobodno vreme u centru grada za individualne šetnje, posete velikom broju muzeja, šoping i uživanje. U večernjim satima polazak za Srbiju.
6. dan |03.01.2019.| – Očekivan dolazak u Srbiju na mesto polaska u podnevnim časovima (u zavisnosti od uslova na putu). (Kraj usluga)

Cenovnik 

Doček Nove Godine 2019 od 125eura 6 dana 3 noćenja busom

ARANŽMAN SE PLAĆA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO PRODAJNOM KURSU UNI CREDIT BANKE NA DAN UPLATE.
Postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima duž autoputa Beograd-Niš
MOGUĆNOST POLAZAKA IZ DRUGIH MESTA:
Doplata za polazak iz Novog Sada 10 € po osobi na cenu iz Beograda (minimum za realizaciju transfera je 10 plativih putnika)
Doplata za polazak iz Kragujevca 10 € po osobi na cenu iz Batočine (minimum za realizaciju transfera je 4 plativih putnika)
*NAPOMENA ZA POLAZAK IZ BEOGRADA, BATOČINE, JAGODINE, PARAĆINA– Ukoliko se iz ovih gradova prijavi manji broj putnika, polazak se može realizovati u vidu transfera kombijem ili mini busom do Pojata ili drugog najbližeg mesta za ulazak u autobus
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
 40% prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana najkasnije 10 dana pre početka putovanja
 40% prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana u jednakim mesečnim ratama odloženo bez uvećanja čekovima građana ili administrativnom zabranom (za preduzeća sa kojima T.A. ima potpisan ugovor) zaključno sa 15.03.2019. po prodajnom kursu Uni Credit banke na dan deponovanja čekova (10 dana pre početka putovanja) ili na dan dospeća rate
Stranke se prilikom rezervacije odlučuju za način plaćanja i takav izabrani način plaćanja se kasnije ne može menjati!

POPUSTI I DOPLATE:
 DOPLATA za 1/1 sobu 60% od cene aranžmana.
 DOPLATA za DODATNO SEDIŠTE u autobusu iznosi 50 €.
 NEMA umanjenja za SOPSTVENI PREVOZ.
 POPUSTI ZA DECU: *Popust se ostvaruje u pratnji dve punoplatežne osobe. Sve osobe starije od 10 godina smatraju se odraslim osobama.
 dete od 2-10 godina u 1/2+1 sobi: ostvaruje popust od 10% (ima sedište u autobusu, ima krevet u hotelu).*
 ODRASLA OSOBA na POMOĆNOM KREVETU ostvaruje popust od 10%.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,
 smeštaj u hotelu sa 3* u Atini na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto) u 1/2 i 1/2+1 sobama (svaka soba ima tuš/WC),
 razgledanja po programu putovanja,
 usluge turističkog vodiča – pratioca,
 troškove organizacije i vođenja aranžmana.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
 troškove međunarodnog zdravstvenog osiguranja,
 boravišnu taksu - koja se naplaćuje od 01.01.2018.: privatan smeštaj – 0,5 €, hoteli 1*i 2* - 0,5 €, hoteli 3*-1,5 €, hoteli 4* - 3 €, hoteli 5* - 4 € po smeštajnoj jedinici po noćenju. Plaćanje boravišne takse se vrši na recepciji hotela ili apartmana. Vlasnici hotela i apartmana imaju pravo da ne dozvole ulaz u smeštajnu jednicu ukoliko putnik odbije da plati boravišnu taksu.
 ulaznice i fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) i
 putnikove individualne troškove.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI:
 Manastiri Meteora sa ulaznicom za jedan manastir - 15 €,
 Grčko veče u taverni na Plaki - 30 €,
 Poseta Akropolju sa ulaznicom – 30 €,
 Izlet do Peloponeza sa ulaznicama za Epidaurus i Mikenu – 45 €,
 Izlet : Pirej – Vouliagmeni – Glifada – 15 €.

PAKET IZLETA (Meteori + Grčko veče + Akropolj + Peloponez + Pirej, Vouliagmeni i Glifada) - 120 €
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: Cene izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika-a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta - putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

NAPOMENE VEZANE ZA PREVOZ:
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Trajanje svake pauze je između 20-45 minuta u zavisnosti od prolaznog vremena tokom putovanja.
Raspored sedenja u autobusu: Ukoliko je autobus popunjen do poslednjeg sedišta, putnici koji su doplatili II red sedeće i I redu, III red u II redu, itd. Ukoliko je za prevoz putnika angažovan dupli (doubledecker) autobus, plaćena sedišta se odnose na donju platformu ( II, III, IV ili V red).
Doplata za I red na gornjoj platformi iznosi 15 € po osobi. Na pojedinim programima putovanja moguće je izvršiti i doplatu dodatnih sedišta – cene dodatnih sedišta su iskazane u programu putovanja kod kojih je takva opcija moguća.

Asturs ovlašćeni subagent. Organizator OTP 60/2018.

Asturs ovlašćeni subagent. Organizator Boss Travel OTP 60/2018.